Hjelpetekst når du skriver inn personlig informasjon ved donasjon:

Jeg ønsker å støtte med et fast beløp:

kr 50,00 hver måned
kr 100,00 hver måned
kr 200,00 hver måned
kr 500,00 hver måned

Jeg ønsker å støtte med et engangsbeløp på:

kr.